Aanmelden 'Contingent' regeling

Aanmelden kan via het Aanmeldformulier 'Contingent' afspraken HKG.

De aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als dit formulier volledig is ingevuld met:
  • Persoonsgegevens en uitleg persoonlijke situatie; 
  • Motivering waarom is voorrang van belang. 
Versturen

Stuur de aanmelding ‘Contigent’ naar het volgende mailadres onder vermelding van: Aanmelding Contingent HKG.

Drechtsteden

secretariaatbwo@dordrecht.nl

Molenlanden

sociaalloket@jouwgemeente.nl

Hardinxveld-Giessendam

sociaalteam@hardinxveld-giessendam.nl

Gorinchem

wmoloket@gorinchem.nl

Zie de voorwaarden

Toets

Voldoet hulpvrager aan alle voorwaarden?
Is het aanmeldingsformulier volledig ingevuld?

Ja ➜ Aanmelding naar beoordelingscommissie.
Nee ➜ Afwijzing, de aanmelding wordt niet in behandeling genomen.

Beoordeling

De regionale beoordelingscommissie bespreekt en beoordeelt de aanmelding;
waarom is woningvoorrang noodzakelijk op basis van de ‘Contingent’ afspraak?

 

Beslissing     ➜    De aanvrager wordt geïnformeerd over het besluit over de aanmelding.
Goedkeuring ➜  De goedgekeurde aanmelding wordt voorgedragen aan de lokale projectgroep HKG; 
  ► Een van de corporaties bemiddelt in principe binnen 3 tot 4 maanden naar een passende woning.
(Dit aanbod is eenmalig en mag niet geweigerd worden). 
Afkeuring      ➜ 

De aanmelding is afgekeurd ► er is geen bezwaar en beroep mogelijk.

 

Woningaanbod en ondersteuning

Woning:

De corporatie doet een passend aanbod
(passend bij huishoudsamenstelling en inkomen).

Aanvullende afspraken:

De begeleidende zorgpartij, hulpvrager (nieuwe huurder) en corporatie maken aanvullende afspraken passend bij de situatie van de hulpvrager/nieuwe huurder.

Huurovereenkomst:

In de huurovereenkomst worden aanvullende afspraken vastgelegd.

Voortgang:

Zorgpartij, hulpvrager en corporatie maken afspraken over voortgang/evaluatie gesprekken.

Aanmeldformulier Contingent Afspraken  Contingent afspraken zo werkt het