Doel van Toegangspoort Nieuwe Start

Samen zorgen partijen er voor dat mensen een traject kunnen volgen dat hen helpt bij het opbouwen van een vast bestaan. Denk hierbij aan inkomen, zorg en een dak boven het hoofd. Met de betrokkene wordt een plan opgesteld. Hulpvragers krijgen goed en snel de passende ondersteuning. Partijen schakelen waar nodig extra expertise in. Zoals begeleiding of behandeling van (specialistische) zorg of bemoeizorg.

Aanmelden

De hulpvrager kan bij alle samenwerkende partijen terecht. Tijdens de aanmelding beoordelen we wat de hulpvraag is, welke opvang en/of hulp er nodig is. De partij die de intake doet, zorgt ervoor dat hulpvrager de juiste en passende hulp krijgt. Als het nodig is met hulp van de andere partners in Toegangspoort Nieuwe Start. Vervolgens bieden we eerste hulp en eventuele opvang.

Hulp bij  Zo werkt het  Route aanmelding  Eerste hulp bij onderdak