Nieuws

Hier lees je de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes over van alles wat met Beschermd Wonen en Opvang te maken heeft. Over bijvoorbeeld nieuwe initiatieven, zorgproducten en actuele zaken. Heb je zelf informatie die je wilt delen met collega's uit het werkveld? Laat het ons dan weten! Stuur een mail met jouw tekst en minimaal 1 foto naar het secretariaat BWO

Kamertraining gemeente Molenlanden

De agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen (HKG) heeft een brede opgave. Het starten met...

Werken aan wonen voor aandachtsgroepen

Gezamenlijk landelijk programma 'Een thuis voor iedereen'

Uitstel woonplaatsbeginsel en verdeelmodel BW

Invoering per 1 januari 2023 niet langer haalbaar.

Tussenevaluatie uitvoeringsprogramma

Dit jaar gaan we het uitvoeringsprogramma evalueren.

Visie 'Van opvang naar wonen' 2020-2025

Vanuit de visie zijn de afgelopen jaren goede resultaten behaald.

De Rustplek Dordt succesvol

Gastgezinnen bieden opvang aan mensen die dat tijdelijk nodig hebben.