De opgave

Voor sommige mensen is de stap naar een zelfstandige woning in de wijk te groot. Om die reden is in 2020 geïnventariseerd welke nieuwe woontussenvoorzieningen in de regio’s nodig zijn. Dankzij deze nieuwe woonzorgproducten bieden de regio’s aan uitstromers betere woonoplossingen. Tevens biedt dit ook een aanvulling op het huidige aanbod in de vorm van geclusterde semi-zelfstandige woonvoorzieningen waarin een deel van de huidige Beschermd Wonen cliënten beter gedijt. Samenvattend is de behoefte aan nieuwe woonzorgproducten in onderstaande tabel weergegeven.

Samenvatting geschatte vraag

Bron: Bestuursopdracht voor iedereen, oktober 2020

 

De opgave maakt samenwerking noodzakelijk

Wanneer kwetsbare doelgroepen zelfstandig gaan wonen, is meestal meer nodig dan een woning alleen. Vaak heeft iemand behoefte aan begeleiding bij het huishouden of hulp bij het budgetbeheer of het maken van sociale contacten. Deze ondersteuning op verschillende levensdomeinen komt niet vanzelfsprekend voor elkaar.
Om zelfstandig wonen van kwetsbare groepen te ondersteunen en de benodigde woon(zorg) producten te realiseren, is samenwerking tussen partijen noodzakelijk. De samenwerking in de Regionale Agenda HKG heeft inmiddels al tot mooie woon(zorg)producten geleid.

De route Thuis in de wijk, Housing First en Skaeve Huse zijn hier goede voorbeelden van.