Zo werkt het

Hulpvrager meldt zich bij Toegangspoort Nieuwe Start via een van de betrokken partijen. Deze partij meldt hulpvrager aan bij Toegangspoort Nieuwe Start.

Stap 1 | Aanmelden

Aanmelden

Hulpvrager meldt zich bij Toegangspoort Nieuwe Start via een van de betrokken partijen. Deze partij meldt hulpvrager aan bij Toegangspoort Nieuwe Start.

Er zijn drie verschillende groepen:

GROEP A | Niet acuut

Hulpvrager heeft een dak boven zijn hoofd of een ­slaapplek maar geen vaste woonplek. Partij meldt ­hulpvrager of gezin aan bij Toegangspoort Nieuwe Start.

Binnen drie weken stelt begeleider een compleet plan op.

 


GROEP B | Acuut –gezinnen en jongeren < 27 jaar

GGD regelt dezelfde dag nog opvang.

 


GROEP C | Acuut – alleenstaande volwassenen > 27 jaar

Hulpvrager heeft geen dak boven zijn hoofd en moet dringend onderdak hebben. Partij meldt hulpvrager bij het Leger des Heils. Het Leger des Heils meldt deze persoon aan bij de Toegangspoort Nieuwe Start.

De GGD toetst het recht op opvang volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het Convenant landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang.

Stap 2 | Brede intake en integraal plan
Brede intake en integraal plan

Brede intake door partij. Deze partij stelt binnen drie weken samen met hulpvrager een integraal plan op.

  • Leger des Heils: voor wie al in de opvang zit;
  • Sociaal Wijkteam: voor wie nog geen directe opvang nodig is;
  • Sociaal Wijkteam: Thuisloze jongeren krijgen ondersteuning van de jongerenregisseur.
In deze fase worden:
  • De knelpunten op de leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix in beeld gebracht;
  • De knelpunten doorgegeven aan de Toegangspoort Nieuwe Start;
  • Indien nodig: acute ondersteuning, zoals briefadres regelen en opstarten aanvraag uitkering.
Wordt bepaald:
  • Welk traject is er nodig voor een duurzame oplossing;
  • Welke partijen zijn hiervoor nodig (bijv. GGZ of verslavingszorg).

 

Stap 3 | Monitoring en nazorg
Monitoring

Minimaal 1x per kwartaal bespreken partijen de voortgang. GGD kan zo ook ontwikkelingen en trends tijdig signaleren. Loopt een traject vast of is versnelling nodig dan kunnen partijen de GGD inschakelen voor hulp en advies.

Nazorg

Streven is om ieder traject zo kort mogelijk te laten duren. De gewenste maximale duur van een traject (van aanmelding tot afronding) is 1 jaar. Bij afronding van een traject is duidelijk hoe de nazorg is geregeld. Zo voorkomen we nieuwe dakloosheid.  

Route aanmelding

Eerste hulp bij onderdak