Samenwerken en maatwerk


Corporaties, gemeenten en zorgaanbieders werken nauw samen om inwoners in de 9 gemeenten* in onze regio's, ondersteuning, woonbegeleiding en een passend dak boven hun hoofd te bieden. Dat lukt niet bij iedereen. Soms vallen mensen tussen wal en schip en kunnen we ze niet helpen. Dankzij de ‘Contingent’ afspraken in de Agenda Huisvesting Kwetsbare groepen zijn er extra mogelijkheden.

* Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Molenlanden en Gorinchem.

Ieder jaar stellen woningcorporaties 50 woningen beschikbaar. Deze afspraak is aanvullend op bestaande urgentieregelingen voor woningvoorrang. Deze ‘Contingent’ afspraken zijn maatwerk. De partijen: woningcorporaties en gemeenten maken afspraken over de verdeling van het aantal woningen per gemeente.

 

Eenmalig woningaanbod

Alle goedgekeurde aanmeldingen worden verdeeld over de 9 gemeenten. 

  • Allereerst wordt gekeken naar een passende bemiddeling in gemeente van voorkeur; 
  • Lukt dit niet dan wordt hulpvrager bemiddeld in één van de andere gemeenten; 
  • Het aanbod is eenmalig en mag niet om reden van voorkeur voor een andere gemeente geweigerd worden

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor mensen met een begeleidingsvraag die voldoen aan alle volgende voorwaarden. Hij /zij:

 

1

Heeft met spoed woonruimte nodig:
  Er is sprake van (dreigende) dak- of thuisloosheid en
  woonruimte is aantoonbaar noodzakelijk en
  is zelf niet in staat om in huisvesting te voorzien en/of er is geen logeerplek mogelijk binnen het eigen netwerk; 

2

Kan geen aanspraak doen op bestaande regelingen;

3

Heeft behalve huisvesting ook ondersteuning nodig en accepteert deze;

4

Is afgewezen voor een andere voorrangsregeling of urgentie; 

5

Staat ingeschreven in een van de 9 gemeenten;

6

Staat ingeschreven als woningzoekende in Woongaard en Woonkeus;

7

Komt met inkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning.

 

Wie kan een hulpvrager aanmelden?


Alleen de onderstaande partijen kunnen een hulpvrager aanmelden voor de 'Contingent' regeling.  Dit zijn de:

  •  Gecontracteerde zorgpartijen voor Beschermd Wonen en Opvang;
  •  Sociaal Wijkteams en Sociale teams in de 9 gemeenten.

Aanmelden contingent