Tijdens de aanmelding beoordelen we wat de hulpvraag is, welke opvang en/of hulp er nodig is. De partij die de intake doet, zorgt ervoor dat hulpvrager de juiste en passende hulp krijgt. Als het nodig is met hulp van de andere partners in Toegangspoort Nieuwe Start. Vervolgens bieden we eerste hulp en eventuele opvang.

  • Toegang tot de opvang bij het Leger des Heils;
  • Toegang tot crisisopvang van gezinnen;
  • Eventuele alternatieve noodopvang indien de opvang niet toereikend is of niet passend;
  • Aanwijzen begeleidende instantie als die nog niet bekend is. Deze stelt samen met betrokkene een plan op;
  • Briefadres bij de opvang van het Leger des Heils;
  • Briefadres voor thuislozen;
  • Opstart van de aanvraag voor eventuele ondersteuning voor dak- en thuislozen vanuit de sociale dienst (Participatiewet, Schuldhulp­verlening, WMO);
  • Tips & advies om dakloosheid te voorkomen.

Zo werkt het

Route aanmelding

Eerste hulp bij onderdak