De agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen (HKG) heeft een brede opgave. Het starten met een kamertraining was daar één van voor de gemeente Molenlanden. Dat betekent jongvolwassenen begeleiden op weg naar zelfstandig kunnen wonen.
 
Inmiddels is die training gereed en kunnen jongvolwassenen binnen die gemeente het traject volgen. In deze film zien jullie het verhaal van Yaïrha, de eerste bewoner. De afspraken tussen de woningcorporatie, zorgaanbieders en gemeenten werpen duidelijk vruchten af! Alle betrokkenen zijn bijzonder trots dat het gelukt is.

Wethouder Arco Bikker (Gemeente Molenlanden): “Het zou mooi zijn als we in onze dorpen meer voorbeelden gaan zien van kamertrainingen. Zodat deze jongvolwassenen na dit traject de stap kunnen maken naar zelfstandig wonen zonder begeleiding en er nog meer jongvolwassenen een passende woonplek vinden”.