Geleidelijke transitie

Tot de invoering van het woonplaatsbeginsel beschermd wonen is en blijft het beleid van Rijk en gemeenten gericht op de geleidelijke transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis. 


Blijven samenwerken

Het uitstel van het woonplaatsbeginsel en verdeelmodel BW betekent op dit moment niet dat we als regio nu ineens anders moeten gaan werken. Juist door het uitstel blijven we nog langer (samen)werken zoals we dat nu ook al doen. 

Landelijke richtlijnen

Voor de samenwerking met aanbieders en andere regio's is het van belang dat er landelijke richtlijnen komen zodat we hier als regio bij aan kunnen sluiten (en waar nodig aanvullende afspraken maken). Staatsecretaris Van Ooijen stuurde 1 april een brief naar de Tweede Kamer met daarin de processtappen en inhoudelijke aandachtspunten. 

Voorsorteren op wat komt 

Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken over wat het uitstel concreet betekent voor onze gemeenten omdat we niet weten wat de kaders gaan worden. 
Voor op de korte termijn blijven we actief kijken waar we alvast op kunnen voorsorteren en volgen de berichtgeving nauwlettend. Zo verkennen we alvast intern en met de aanbieders wat we wel alvast in het systeem kunnen veranderen/aanvullen. Een goed voorbeeld is de registratie van waar mensen vandaan komen. Dit is nu niet nodig/verplicht en gebeurt nu op het moment dat er al een intramurale BW indicatie is.  

Meer duidelijkheid

Bestuurlijke besluitvorming staat eind juni gepland. De staatsecretaris wil met de VNG en BZK enkele aandachtspunten rond de decentralisatie nader onderzoeken. Daarna volgt meer duidelijkheid over de uitwerking van de scenario's en het vervolgproces.  VNG Procesplan Beschermd Thuis  

Woonplaatsbeginsel
Het woonplaatsbeginsel regelt dat elke gemeente voortaan verantwoordelijk is voor beschermd wonen voor de eigen inwoners.

Achtergrond informatie uitstel
Kamerbrief