Samenwerken voor een goede landing

Alle partijen, zoals woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeenten in de Drechtsteden en Alblasserwaard (Molenlanden en Gorinchem) hebben met elkaar afspraken gemaakt hoe we dit met elkaar realiseren. Dit doen we door een eenduidige en effectieve aanpak. Hoe deze aanpak eruit ziet en wat de afspraken zijn vind je hier. 

De Route start in de Instelling Beschermd Wonen en kan pas ingezet worden wanneer het cliënt niet lukt om zelfstandig aan woonruimte te komen én cliënt voldoet aan de gestelde voorwaarden van de voorrangsregeling uitstroom instellingen.

Bij de Route Thuis in de Wijk ligt het accent niet alleen ligt op een succesvolle uitstroming maar vooral op een goede landing in de wijk; Thuis in de Wijk! Inbreng van ieders expertise en samenwerking tussen betrokken partijen vergroot de kans op een succesvol traject.

 

Start en inschrijven

 
Alle cliënten staan ingeschreven als woningzoekende zodat ze, wanneer zij zover zijn, kunnen reageren op het aanbod sociale huurwoningen.

Ruim voor cliënt zelfstanding kan wonen, bespreken begeleider en cliënt de mogelijkheden en de woonwensen van cliënt:
  • Is zelfstandig wonen haalbaar?
  • Welke stappen zijn hiervoor nodig? 

De Route Thuis in de Wijk werkt alleen als iedereen achter de afspraken staat en de werkwijze volgt van de gemaakte werkafspraken. Alleen dan maken we de Route succesvol!

Werkafspraken

Voorwaarden zelfstandig wonen

Woonruimte zoeken van beschermd naar zelfstandig wonen

Regeling Voorrang Uitstroom Instelling

Naast de afspraken is in de Drechtsteden een voorrangsregeling ontwikkeld*. Alleen cliënten die wonen in een instelling Beschermd Wonen en voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen een beroep doen op deze regeling. Zij zijn:

  • Toe aan zelfstandig wonen; 
  • Hebben onvoldoende mogelijkheden om zelf huisvesting te vinden.

Regeling Voorrang Uitstroom Instelling

Voorwaarden Regeling Voorrang Uitstroom Instelling 

* Voor Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam gelden andere voorwaarden.