Werkafspraken op een rij

De Route Thuis in de Wijk werkt alleen als iedereen achter de afspraken staat en de werkwijze volgt van de gemaakte werkafspraken. Alleen dan maken we de Route succesvol!

 
Dit zijn de werkafspraken van de Route Thuis in de Wijk
Zorgorganisatie
 • Kent de Route Thuis in de Wijk
  Eén of twee medewerkers weten hoe de Route Thuis in de Wijk werkt. Zij zijn op de hoogte zijn over de gemaakte afspraken en de eventuele wijzigingen.
 • Schrijft cliënt bij opname Beschermd Wonen direct in de regio bij:
 • Ondersteunt cliënt bij zoektocht:
  > Helpt actief met reageren op woningen. 
  Als cliënt er niet in slaagt via de reguliere route een woning te vinden, kan de zorgaanbieder een beroep doen op de Voorrangsregeling Uitstroom Instelling.
 • Maakt alleen gebruik van de Route als cliënt in staat in om (begeleid) zelfstandig te wonen.

 

 

Corporatie
 • Bemiddelt naar woonruimte. (Het Platform Uitvoering Urgentieregelingen verdeelt de aanvragen over de Drechtsteden). 
 • Sluit voor gebruikers van deze urgentieregeling een huurovereenkomst af met voorwaarden (inhoud is maatwerk). Tijdens de periode van ambulante begeleiding voeren begeleider, cliënt/huurder en corporatiemedewerker gesprekken over het bewonen van de woning met daarbij aandacht voor een goede landing in de wijk.

 

 

Gemeente
 • Maakt afspraken met zorgorganisatie over inzet en aandacht. Zodat zelfstandig wonende cliënt een goede huurder is en blijft.
 • Faciliteert deze inzet en aandacht. Zorgorganisaties blijven als het nodig is een oogje in het zeil houden.