Intake en aanvragen Voorrang Uitstroom Instelling: Zo werkt het

Cliënt voldoet aan alle voorwaarden om zelfstandig te wonen. Volgende stap is het aanvragen van de Voorrangregeling Uitstroom Instelling. En wat gebeurt nadat je de voorrangsregeling hebt aangevraagd? 

Aanvraagformulier invullen en aanvraag indienen

Begeleider:

Download het aanvraagformulier

 • Vult samen met cliënt het aanvraagformulier in;
 • Maakt afspraak met de gemeente Dordrecht voor de intake;
 • Vergezeld cliënt naar het Stadskantoor Dordrecht;
 • Bespreekt met cliënt het ingevulde aanvraagformulier met de medewerker van de gemeente Dordrecht;
 • Cliënt betaalt de kosten voor de aanvraag aan de gemeente Dordrecht.

 

Beoordeling aanvraag:
 • Het Platform Uitvoering Voorrangsregeling beoordeelt de aanvragen;
 • Gemeente Dordrecht neemt het besluit tot toekenning of afwijzing.

 

Goedkeuring aanvraag:
 • Aanvraag wordt toegewezen aan een van de woningcorporaties;
 • Woningcorporatie bemiddelt cliënt naar passende woonruimte. Cliënt mag natuurlijk ook zelf een woning blijven zoeken.
  (LET OP: Client mag geen woning weigeren, het betreft een eenmalig aanbod);
 • Woningcorporatie biedt een woning aan; 
 • Intake gesprek woningorporatie met cliënt en begeleider.
  (Woningcorporatie kan aanvullende (contract)voorwaarden stellen aan cliënt).

 

Afwijzing aanvraag: voorrang wordt afgewezen als cliënt:
 • Niet voldoet aan de eerder genoemde voorwaarden;
 • Door eigen handelen in deze situatie is geraakt. Uitzondering: Cliënt kon de gevolgen van zijn/haar gedrag niet overzien. De situatie is door onkunde (bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking) veroorzaakt;
 • In staat is het huisvestingsprobleem zelf op te lossen; 
 • Zonder de voorrangsregeling binnen een redelijke termijn aan geschikte woonruimte kan komen;
 • In de afgelopen 3 jaar om dezelfde reden al een aanvraag heeft ingediend;
 • Tijdens het verblijf in de woonvoorziening en/of opvang een sociale huurwoning heeft geweigerd.